Usprawnij działania swojej firmy i stwórz strategię rozwoju

Prowadzimy warsztaty strategiczne, pomagając firmom rozwiązywać problemy organizacyjne, przełamywać bariery wzrostu oraz określać właściwe kierunki rozwoju w oparciu o najnowsze trendy rynkowe.

Zaufali nam

Pomagamy firmom, które chcą:

O reDefiners

Łukasz Brzyski

Łukasz Brzyski

założyciel grupy reDefiners

Doradca strategiczny, współpracujący z firmami sektora MŚP, pomagając im ustalać i korygować strategiczne kierunki ich rozwoju. Weryfikuje ich przewagi konkurencyjne, wraz z zarządami ustala cele strategiczne a następnie pomaga im je osiągnąć.
Wywodzi się z branży IT, gdzie m.in. zarządzał zespołami i wspierał procesy zwinnych organizacji. Od blisko 10 lat zajmuje się skalowaniem zespołów oraz całych przedsiębiorstw. Działa na styku technologii i strategii.
Jest także przedsiębiorcą. Założył kilka firm o zasięgu międzynarodowym, z siedzibami w Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Obecnie jest studentem studiów Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu.